Чудеса на два часа

Шевченко, Е. Чудеса на два часа : Год детского чтения на Белгородчине ; детские писатели ; Юлия Фёдоровна Ивлиева ; книги ; фантастика / Е. Шевченко // Победа. — 2018. — 3 ноября(№ 45). — С.15.

Чудеса на два часа